03.16.FRI "JAZZ CAFE"

OPEN 20:00

¥2,500/1D
 
BAND : Hirokazu Anma(Sax) , Kouhei Asano(Bass)
Tomonori Tsugaya(Drum) , Michie Miyata(Piano)
DJ : JIMMY,HIRATA,SHIRATORI